Gade - sogn i København

LæssøesgadeSogn
1916Sankt Johannes
1940Sankt Johannes
Læssøesgade
før 1876 se også Søgade