Gade - sogn i København

LæssøesgadeSogn
1916Sankt Johannes
1940Sankt Johannes
Læssøesgade
Før 1876 se også Søgade