Gade - sogn i København

LønborgalleSogn
1940Timotheus