Gade - sogn i København

LøvegadeSogn
1840Holmen
Løvegade hører til
Købmager kvarter
Løvegade
Efter 1866 se også