Gade - sogn i København

LøvegadeSogn
1840Holmen
Løvegade hører til
Købmager kvarter
Løvegade
efter 1866 nedlagt