Gade - sogn i København

LøvetandsvejSogn
1940Brønshøj