Gade - sogn i København

LandmålervejSogn
1940Lundtofte