Gade - sogn i København

NøragerpladsSogn
1940Vanløse