Gade - sogn i København

OdyssøvsalleSogn
1940Hvidovre