Gade - sogn i København

OmøgadeSogn
1940Kildevæld
Omøgade
Før 1923 se også Kristinebergvej