Gade - sogn i København

Onsgårds TværvejSogn
1906Hellerup
1916Hellerup
1940Hellerup