Gade - sogn i København

PilegårdalleSogn
1940Tårnby