Gade - sogn i København

PilestrædeSogn
1787Sankt Nikolaj
1801Sankt Nikolaj
1840Garnison
1870Helligånd
1870Trinitatis
1880Helligånd
1880Trinitatis
1890Helligånd
1890Trinitatis
1906Helligånd
1906Trinitatis
1916Helligånd
1916Trinitatis
1940Helligånd
1940Trinitatis
Pilestræde hører til
Udenbys Klædebo kvarter
Vester kvarter
Pilestræde
Før 1881 se også Springgade