Gade - sogn i København

PrøvensvejSogn
1940Rødovre