Gade - sogn i København

PrøvestensalleSogn
1906Sundby
1916Filip
1940Filip