Gade - sogn i København

RådmandsgadeSogn
1870Sankt Johannes
1880Sankt Stefan
1890Sankt Stefan
1906Sankt Stefan
1906Simeon
1916Kingo
1916Simeon
1940Kingo
1940Samuel
Rådmandsgade hører til
Rosenborg kvarter