Gade - sogn i København

Ridder StigsvejSogn
1940Simon Peter