Gade - sogn i København

RytterknægtsgadeSogn
1940Aldersro