Gade - sogn i København

SøndersøvejSogn
1940Gentofte