Gade - sogn i København

SøndervigvejSogn
1940Vanløse