Gade - sogn i København

SøtoftenSogn
1940Gentofte