Gade - sogn i København

SøtorpvejSogn
1940Rødovre