Gade - sogn i København

SalvestrædeSogn
1787Holmen
1801Holmen