Gade - sogn i København

SandbygårdvejSogn
1940Grøndal