Gade - sogn i København

SlåvangsalleSogn
1940Rødovre