Gade - sogn i København

Strandby TværvejSogn
1940Hvidovre