Gade - sogn i København

ThorupgårdalleSogn
1940Vanløse