Gade - sogn i København

TjørnelundsalleSogn
1940Timotheus