Gade - sogn i København

TovegårdalleSogn
1940Kastrup