Gade - sogn i København

TrøldkærvejSogn
1940Rødovre