Gade - sogn i København

TværagervejSogn
1940Højdevang
Tværagervej
før 1929 se også Von Dycksalle