Gade - sogn i København

VærnedamsvejSogn
1870Frederiksberg
1880Frederiksberg
1890Frederiksberg
1890Sankt Matthæus
1906Frederiksberg
1906Sankt Matthæus
1916Elias
1916Frederiksberg
1940Elias
1940Frederiksberg
Værnedamsvej hører til
Udenbys Vester kvarter
Frederiksberg