Gade - sogn i København

ValgårdsvejSogn
1916Valby
1940Valby