Gade - sogn i København

ValhøjsalleSogn
1906Sundby
1940Rødovre