Gade - sogn i København

VandtårnsvejSogn
1940Søborg