Gade - sogn i København

VasehøjvejSogn
1940Skovshoved