Gade - sogn i København

Ved KanalenSogn
1940Christians