Gade - sogn i København

Vej til Grønholdts MølleSogn
1870Frederiksberg
Vej til Grønholdts Mølle hører til
Vester kvarter