Gade - sogn i København

WorsåesvejSogn
1940Sankt Thomas
Worsåesvej
før 1929 se også Sofievej