Gade - sogn i København

WorsåesvejSogn
1940Sankt Thomas
Worsåesvej
Før 1929 se også Sofievej