Gade - sogn i København

ÆneasalleSogn
1940Gentofte