Gade - sogn i København

AmagerstrædeSogn
1787Vor Frelser
1801Vor Frelser