Gade - sogn i København

AnlægsvejSogn
1940Gladsaxe