Gade - sogn i København

AntikvitetsstrædeSogn
1787Vor Frue
1801Vor Frue