Gade - sogn i København

AskøgadeSogn
1940Kildevæld