Gade - sogn i København

AvnsøvejSogn
1940Gentofte