Gade - sogn i København

BådsmandsstrædeSogn
1787Vor Frelser
1801Vor Frelser
1840Vor Frelser
1870Vor Frelser
1880Vor Frelser
1890Vor Frelser
1906Vor Frelser
1916Vor Frelser
1940Vor Frelser
Bådsmandsstræde hører til
Udenbys Klædebo kvarter