Gade - sogn i København

BødkerbakkenSogn
1940Tårbæk