Gade - sogn i København

BøhmensgadeSogn
1906Nathanael
1916Nathanael
1940Allehelgen
1940Nathanael
Bøhmensgade
Før 1901 se også Gartnergade