Gade - sogn i København

BørsgadeSogn
1840Vor Frelser
1870Vor Frelser
1880Vor Frelser
1890Vor Frelser
1906Christians
1916Kristkirken
1940Christiansborg Slot
Børsgade hører til
Udenbys Vester kvarter