Gade - sogn i København

BakkegårdsalleSogn
1906Frederiksberg
1916Frederiksberg
1940Frederiksberg