Gade - sogn i København

Bispebjerg SidevejSogn
1906Brønshøj
1916Kapernaum
Bispebjerg Sidevej
Efter 1922 se også