Gade - sogn i København

Bispebjerg SidevejSogn
1906Brønshøj
1916Kapernaum
Bispebjerg Sidevej
efter 1922 nedlagt