Gade - sogn i København

BrolæggerstrædeSogn
1840Helligånd
1870Helligånd
1880Helligånd
1890Helligånd
1906Helligånd
1916Helligånd
1940Helligånd
Brolæggerstræde hører til
Strandkvarter